Klęski żywiołowe: trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi – zjawiska sejsmiczne. Trzęsienia ziemi to jedne z najgroźniejszych klęsk naturalnych jakie mają miejsce na ziemi. Częstotliwość występowania zjawisk sejsmicznych na naszej planecie jest ogromna, zjawisko to występuje praktycznie ciągle i wszędzie z szczególną intensywnością w pobliżu styku głównych płyt tektonicznych ziemi. Bezpośrednią przyczyną powstawania trzęsienia ziemi jest rozładowanie naprężeń nagromadzonych w jej skorupie. Wyzwolona energia rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, które dochodząc do powierzchni Ziemi przybierają postać odczuwalnych wibracji. Zjawisko jest bardzo charakterystyczne, można je...

Klęski żywiołowe: mróz i zimno

Idzie zima zła. Zimą klimatyczną nazywamy okres, w którym średnie temperatury dobowe spadają poniżej 0°C. Ochłodzenia długotrwałe najczęściej występują w strefie klimatu umiarkowanego oraz permanentnie w rejonach biegunów magnetycznych ziemi. Średnia temperatura na ziemi wynosi obecnie +15°C z zanotowanym rekordem -89°C ( Link do mapy: Stacja antarktyczna Wostok – Antarktyda ). W Polsce najzimniejszym rejonem są Warmia i Mazury, to właśnie tam w miejscowości Olecko odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą -42°C ( Link do mapy: Olecko – Polska ) Okres chłodu trwa zazwyczaj od 2-4 miesięcy. Są jednak miejsca na ziemi, gdzie...

Klęski żywiołowe: pożar

Wielkie pożary. Ogień towarzyszy nam od zawsze. Człowiek prehistoryczny początkowo tylko podtrzymywał ogień pochodzący z zapłonów naturalnych, z czasem udoskonalił tę umiejętność i nauczył się rozniecać ogień samemu. Ogień zapewniał nam od tysiącleci światło i ciepło. Tak jak i życie, ogień przynosił też śmierć – wielokrotnie wpisał się na karty historii. Chyba najsłynniejszym pożarem jest Wielki Pożar Rzymu z 64 roku – Tacyt (jeden z ówczesnych historyków rzymskich) opisał go jako monstrum, które strawiło doszczętnie trzy a poważnie zniszczyło siedem z czternastu dzielnic. Horror trwał przez pięć i pół dnia. Do końca nie...

Klęski żywiołowe: susza

Susza. Jest najtrudniejszą do przetrwania klęską żywiołową. Brak wody oznacza śmierć dla wszelkich organizmów żywych. Jej bezpośrednim powodem jest brak opadów. Wystarczy około 20-30 dni a będziemy obserwowali przesuszanie się gleby i usychanie roślinności, każdy kolejny dzień bez deszczu będzie potęgował obszar klęski oraz jego konsekwencje – masową migrację zwierząt, wyniszczenie gleby, klęski głodu, wojnę o zasoby naturalne oraz znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa katastrofalnych pożarów. O zjawisku klęski żywiołowej jaką jest susza możemy mówić gdy jej okres trwania przekracza miesiąc. Czas trwania jest nie do przewidzenia w...

Klęski żywiołowe: powódź

Powódź. To jedna z najczęstszych i najbardziej powszechnych klęsk żywiołowych – nęka naszą planetę od niepamiętnych czasów a walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Przyczyną najczęściej są intensywne opady naturalne, nasilenie opadów śniegu oraz ich topnienie, sztormy morskie wywołane przez tsunami czy huragan oraz katastrofy – przerwanie tamy wodnej, konsekwencje erupcji wulkanu czy też trzęsienia ziemi. Oklahoma powódź falowa – czerwiec 2010. Rodzaje powodzi. Wylewają rzeki, osuwa się ziemia, wdzierająca się woda niszczy wszystko co napotka na swojej drodze. Można rozróżnić dwa typy powodzi:...

Page 1 of 11