Klęski żywiołowe: trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi – zjawiska sejsmiczne. Trzęsienia ziemi to jedne z najgroźniejszych klęsk naturalnych jakie mają miejsce na ziemi. Częstotliwość występowania zjawisk sejsmicznych na naszej planecie jest ogromna, zjawisko to występuje praktycznie ciągle i wszędzie z szczególną intensywnością w pobliżu styku głównych płyt tektonicznych ziemi. Bezpośrednią przyczyną powstawania trzęsienia ziemi jest rozładowanie naprężeń nagromadzonych w jej skorupie. Wyzwolona energia rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, które dochodząc do powierzchni Ziemi przybierają postać odczuwalnych wibracji. Zjawisko jest bardzo charakterystyczne, można je natychmiast rozróżnić – odczucia są podobne do tych które możemy doświadczyć podróżując jako pasażer samochodu na tylnej kanapie w pozycji leżącej na plecach z zamkniętymi oczami – brzmi kuriozalnie ale zapewniam, że niewielkie (około 3,5-4 w skali Richtera) trzęsienia ziemi są właśnie tak odczuwalne, mocniejsze wstrząsy będą dla każdego wręcz oczywiste, trzęsienia ziemi nie można pomylić z niczym innym! Rodzaje fal sejsmicznych – animacja. Skala Richtera. Następstwa trzęsienia ziemi zależnie są od magnitudy która najczęściej jest wyrażona w logarytmicznej skali Richtera. Każdy z kolejnych stopni oznacza 10-krotnie większą amplitudę poziomą drgań od poprzedniego stopnia oraz 32-krotny wzrost wyzwalanej energii. 0-4 stopni w skali Richtera – trzęsienie jest prawie nie odczuwalne przez ludzi. Dopiero przekroczenie poziomu 4,5 powoduje odczuwalne wibracje oraz niesie za sobą niewielkie zniszczenia – przedmioty mogą spadać z półek, szklane naczynia wibrują, drżą szyby. 5,5 i więcej stopnia to średnie wstrząsy powodujące uszkodzenia budynków – pojawiają się szczeliny w gruncie (których głębokość niekiedy może sięgnąć nawet kilkanaście metrów), pękają ściany budynków, słabsze konstrukcje ulegają zawaleniu, rozpadają się kominy i pękają szyby, meble przesuwają się znacznie i istnieje realne zagrożenie dla życia ludzkiego. 6,5 i więcej to duże wstrząsy – linie elektryczne i telefoniczne zostają zerwane, domy ulegają poważnym zniszczeniom, chwieją się wysokie budynki, ludzie wpadają w panikę, opuszczają budynki. Krajobraz nadbrzeżny zagrożone są przez podniesienie wybrzeża (wielki obszar ziemi może nagle zostać wywindowany do góry o kilka, czy w skrajnych wypadkach kilkanaście metrów ponad swój pierwotny poziom), 7,0 w skali Richtera prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji – zniszczenia mają naturę bardzo rozległych – walą się budynki, pękają rurociągi, powstałe tsunami mają właściwości niszczące (poniżej wartości 7 teoretycznie nie ma zagrożenia wdarcia się morza w głąb lądu). 7,5 i więcej oznacza gigantycznych zmiany w krajobrazie – zawaleniu ulega większość budynków, pękają i wyginają się szyny kolejowe, mosty i wiadukty grożą zawaleniem. Powstają rozległe zapadlisk ziemi, bieg rzek grozi przerwaniem i wylewem mas wodnych na obszary uprzednio suche. 8 w skali Richtera oznacza kataklizm, który swoją powierzchnią może objąć wiele krajów. Najczęściej takiemu trzęsieniu ziemi towarzyszy gigantyczne tsunami które dopełnia zniszczenia wdzierając się w głęboko w ląd. Wulkany mogą wznowić erupcję, nastaje totalny chaos, rozprzestrzeniają się pożary, istnieje wysokie zagrożenie skażenia chemicznego i radioaktywnego. Trzęsienie ziemi w Chile 1960 roku – skala zniszczenia. Trzęsienie ziemi w Chile 1960 rok. Najsilniejszym trzęsieniem odnotowanym na Ziemi było trzęsienie, które nawiedziło południowe Chile w 1960 roku. Zanotowana magnituda wynosiła 9,5 w skali Richtera. Wstrząs był straszliwy w skutkach i odbił swoje piętno na ponad 400 tysiącach kilometrów kwadratowych powierzchni Chile – to więcej niż całkowita powierzchnia Polski (312 tysięcy km2). W ciągu 10-15  minut (dane przybliżone) od pierwszego wstrząsu w rejonie miasta Valparaiso położonego ponad 900 kilometrów od epicentrum wstrząsu powstałe fale tsunami zaatakowały wybrzeże portowe ścianą wodny o wysokości 25 metrów! Fale morskie w ciągu kilku chwil wdarły się pół kilometra w głąb lądu zrównując z ziemią wszystko na swojej drodze. Z pośród 200 tysięcy domów ponad 130 tysięcy przestało istnieć. Kolejne fale tsunami były wyraźnie mniejsze od 8 do 10 metrów i przyczyniły się to do podniesienia poziomu wody o 4 metry na prawie całym terenie przybrzeżnym Chile. Według oficjalnych raportów to właśnie niszczycielska siła tsunami była odpowiedzialna za największe zniszczenia. Śmierć poniosło (zależnie od źródła) od 1600 do 2000 osób. Bez dachu nad głową znalazło się około 2 milionów osób. Fala tsunami, mierząca około 10 metrów wysokości, wytworzona przez wstrząs, pokonała cały Pacyfik (ponad 10 tys kilometrów) docierając do Hawaii, Japonii i...

Klęski żywiołowe: mróz i zimno

Idzie zima zła. Zimą klimatyczną nazywamy okres, w którym średnie temperatury dobowe spadają poniżej 0°C. Ochłodzenia długotrwałe najczęściej występują w strefie klimatu umiarkowanego oraz permanentnie w rejonach biegunów magnetycznych ziemi. Średnia temperatura na ziemi wynosi obecnie +15°C z zanotowanym rekordem -89°C ( Link do mapy: Stacja antarktyczna Wostok – Antarktyda ). W Polsce najzimniejszym rejonem są Warmia i Mazury, to właśnie tam w miejscowości Olecko odnotowano najniższą temperaturę wynoszącą -42°C ( Link do mapy: Olecko – Polska ) Okres chłodu trwa zazwyczaj od 2-4 miesięcy. Są jednak miejsca na ziemi, gdzie zimno i mróz utrzymują się cały rok – związane jest to z wysokością nad poziom morza oraz bliskości biegunów magnetycznych ziemi. Bezpośrednim towarzyszem niskiej temperatury jest opad śniegu oraz powstawanie lodu, marznięcie ziemi. Gdy temperatura spada poniżej 0°C świat zwalnia, wszystko co żywe stara się zmniejszyć aktywność by nagromadzoną energię zużyć na ogrzewanie. Człowiek jest gatunkiem tropikalnym – tylko w takim otoczeniu jesteśmy w stanie żyć bez noszenia odzieży. Wytworzenie bariery cieplnej wymogło na ludziach wynalezienie ubrań. Około 10 tysięcy lat p.n.e w epoce neolitu po raz pierwszy rodzaj ludzki wykorzystując skóry zwierzęce, zaczął ubierać się – chłód i zimno przestało zagrażać zdrowiu i życiu. Atak zimy – szadź osadzona na drzewach. Śnieg i Lód. Śnieg powstaje w chmurach, gdy para wodna schłodzona zimnym powietrzem oddziałuje na niego, powodując krystalizację. Zawartość wody w śniegu jest bardzo niska i zależy od wielu czynników, można jednak przyjąć że jest to 10% wody i 90% powietrza. Opady śniegu podobnie jak deszczu mogą trwać od kilku minut do kilku godzin w skrajnych wypadkach nawet kilka dni czy tygodni. Nasza planeta potrafi zaskakiwać, rekord opadów w ciągu doby w USA wyniósł 193 cm  ( Link do mapy: Silver Lake – Kolorado USA ), w Europie największą ilość śniegu zanotowano w miejscowości Bessans w Francuskich Alpach, tam pokrywa śnieżna utworzona w ciągu 19 godzin wyniosła 173 cm ( Link do mapy: Bessans – Francja ). Opady śniegu roczne w Polsce to około 30 dni w rejonach nizinnych, 60 dni na północnym wschodzie i ponad 100 dni na terenach górskich (120 dni w Karkonoszach i 145 dni w Tatrach). Śnieg średnio utrzymuje się przez okres 40 – 60 dni, a w wysokich górach przez ponad 200 dni w ciągu roku. Lód powstaje poprzez zamarzanie wody w temperaturze poniżej 0°C a jego skład to około 90% wody i 10% powietrza. Utworzony w atmosferze, opada na ziemię najczęściej w formie krupy lub gradu. Największa zmierzona kula gradowa ważyła 1kg i spadła w Bangladeszu ( Link do mapy: Gopalganj Bangladesz ). Przy ziemi natomiast lód powstaje na powierzchniach  jezior, rzek a w skrajnie niskich temperaturach także na powierzchni morza. Największe skupiska lodu znajdują się na Antarktydzie oraz Arktyce gdzie lądolód o grubości do 4 kilometrów, zajmuję powierzchnię ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych (czyli 44 razy większą niż Polska). W epoce Plejstocenu (inaczej epoka lodowcowa) lądolód pokrywał powierzchnię ponad 3 razy większą niż teraźniejsza. Pod lodem znajdowała się prawie cała Europa (w tym Polska), Ameryka Północna, część Ameryki Południowej (Ziemia Ognista, Argentyna) Grenlandia, Tasmania oraz zachodnie tereny Syberii. Więcej na temat czwartorzędu możecie przeczytać w jednym z poprzednich artykułów: Link do artykułu: Czwartorzęd nasza rzeczywistość. Powierzchnia lodowca. Wpływ wiatru na temperaturę. Temperatura otoczenia jest ściśle związana z wysokością na której się znajdujemy, wilgotnością powietrza oraz co najważniejsze z prędkością wiatru. W sytuacji, gdy jesteśmy narażeni na niekorzystne warunki pogodowe, priorytetem powinno być znalezienie suchego i osłoniętego od wiatru schronienia. Poniższa tabela opisuje, jaka jest zależność pomiędzy wspomnianymi czynnikami. Temperatura powietrza względem prędkość wiatru Wzrokowe określenie prędkości wiatru na otwartej przestrzeni. Prędkość wiatru mierzona anometrem w km/h. Temperatura powietrza (wartość zmierzona °C) Dym unosi się pionowo. 0 +2 -1 -4 -7 -9 -12 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -32 -34 -37 -40 Temperatura odczuwalna (wartość przybliżona °C) Odczuwalne powiewy na twarzy. 8 -1 -4 -7 -9 -12 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -32 -34 -37 -40 -43 Poruszają się liście drzew. 16 -7 -9 -12 -15 -18 -23 -26 -29 -32 -37 -40 -43 -46...

Klęski żywiołowe: pożar

Wielkie pożary. Ogień towarzyszy nam od zawsze. Człowiek prehistoryczny początkowo tylko podtrzymywał ogień pochodzący z zapłonów naturalnych, z czasem udoskonalił tę umiejętność i nauczył się rozniecać ogień samemu. Ogień zapewniał nam od tysiącleci światło i ciepło. Tak jak i życie, ogień przynosił też śmierć – wielokrotnie wpisał się na karty historii. Chyba najsłynniejszym pożarem jest Wielki Pożar Rzymu z 64 roku – Tacyt (jeden z ówczesnych historyków rzymskich) opisał go jako monstrum, które strawiło doszczętnie trzy a poważnie zniszczyło siedem z czternastu dzielnic. Horror trwał przez pięć i pół dnia. Do końca nie wiadomo co było przyczyną pożaru – wiadomym jest, że część ludu oskarżyła Nerona o podpalenie – ten zaś obarczał winą chrześcijan. Dokładna ilość zniszczonych domostw nie została nigdy ustalona – można jedynie przypuszczać, że była znaczna. Kolejnym z wielkich pożarów był pożar Londynu z roku 1666 – doprawdy gigantyczna klęska dosięgła mieszkańców tej metropolii. Spłonęło ponad 13 tysięcy budynków, 2/3 powierzchni miasta zostało doszczętnie zniszczone. Co ciekawe odnotowano tylko 6 przypadków śmiertelnych. Pożar miał ogromny wpływ na aktualny kształt zabudowy Londynu – rozpoczęto na szeroką skalę stosować cegłę i kamień jako główny budulec. W Polsce, jednym z największych pożarów był pożar Krakowa z roku 1850. Spłonęło wówczas około 10% miasta (około 170 budynków) – klęska trwała ponad 6 dni z przerwami. Rozwścieczony żywioł – miasto w ogniu. Przyczyny powstawania pożarów. Najczęstszą przyczyną jest faktor ludzki – nieumyślne zaprószenie ognia bądź celowe podpalenie. Najczęstszymi powodami powstania ognia są: niedopałki papierosów, pozostawienie bez nadzoru źródła ciepła, wypalanie traw, wadliwa instalacja elektryczna lub gazowa czy też wypadki komunikacyjne. Istnieje także szereg przyczyn naturalnych – do najczęstszych należy zaliczyć – wyładowania atmosferyczne, oraz samozapalenia (dotyczy głównie torfu, wilgotnego siana, waty, węgla oraz farb). Wspomnę jeszcze o ogniu który może powstawać poprzez działania wojenne czyli bojowe środki zapalające stałe takie jak termit / elektron / fosfor biały – używane do bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich, granatów ręcznych. Oraz bojowe środki zapalające ciekłe i pół ciekłe czyli napalm / pirożel – używane w miotaczach ognia, bombach lotniczych czy pociskach artyleryjskich. Na sam koniec wspomnę o promieniowaniu cieplnym po wybuchu bomby atomowej lub kolizji z asteroidą – jednak ze względu na swą złożoność, temat ten rozwinę w osobnym artykule. Działania wojenne – wybuch napalmu. Rodzaje pożarów. Pożary dzielimy na pięć podstawowych grup. Każda z grup powinna być gaszona odpowiednim środkiem gaśniczym: Grupa A – stałe materiały palne takie jak drewno, papier, węgiel, tkaniny zazwyczaj gasimy wodą, piaskiem, pianą gaśniczą, proszkiem gaśniczym lub dwutlenkiem węgla. Grupa B – ciecze i substancje topiące się pod wpływem ciepła takie jak: benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen i smoła gasimy pianą gaśniczą, śniegiem gaśniczym, proszkiem gaśniczym, dwutlenkiem węgla. Nie wolno używać wody ani piasku! Grupa C – zapalone gazy takie jak metan, acetylen, propan lub wodór gasimy tylko proszkiem gaśniczym, śniegiem gaśniczym lub dwutlenkiem węgla. Grupa D – pożary metali takich jak lit, sód, potas oraz glin i ich stopy gasimy chlorkiem sodu w ostateczności piaskiem. Pożary tej grupy są niezwykle ciężkie do zwalczenia. Grupa E – pożary materiałów stałych, cieczy oraz gazu w obrębie urządzeń pod napięciem gasimy wyłącznie proszkiem gaśniczym, śniegiem gaśniczym lub dwutlenkiem węgla. Gaśnice pianowe, proszkowe i dwutlenku węgla. Podstawowe wyposażenie niezbędne do walki z ogniem. Tak jak w przypadku innych klęsk żywiołowych, polecam zaznajomić się z artykułem który poświęciłem na opis podstawowego wyposażenia w sytuacjach zagrożenia link: Klęski żywiołowe – wyposażenie. Sprzęt specjalistyczny niezbędny do walki czynnej i biernej z pożarem obejmuje następujące pozycje: System przeciwpożarowy bierny: czujniki dymu jonizacyjne i optyczne (wykrywają tlenek węgla oraz fotoelektryczne reagują na ogień i dym), rozmieszczenie czujników powinno obejmować każde pomieszczenie a w szczególności korytarze prowadzące do sypialni oraz na szczycie każdej z klatek schodowych, Koc gaśniczy wykonany z włókna szklanego o powierzchni około 2.5 m2 popularny rozmiar to 1.4 x 2 metry, Tradycyjne butle gaśnicze minimum 5 kg w ilości jednej sztuki na każde 50 m2 powierzchni...

Klęski żywiołowe: susza

Susza. Jest najtrudniejszą do przetrwania klęską żywiołową. Brak wody oznacza śmierć dla wszelkich organizmów żywych. Jej bezpośrednim powodem jest brak opadów. Wystarczy około 20-30 dni a będziemy obserwowali przesuszanie się gleby i usychanie roślinności, każdy kolejny dzień bez deszczu będzie potęgował obszar klęski oraz jego konsekwencje – masową migrację zwierząt, wyniszczenie gleby, klęski głodu, wojnę o zasoby naturalne oraz znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa katastrofalnych pożarów. O zjawisku klęski żywiołowej jaką jest susza możemy mówić gdy jej okres trwania przekracza miesiąc. Czas trwania jest nie do przewidzenia w skrajnych przypadkach brak opadów deszczu może wynosić nawet kilkanaście miesięcy. W przypadku globalnej katastrofy, czy też nagłych zmian klimatycznych, susza może przyjąć postać permanentną. To właśnie brak wody i zmiany klimatyczne zmusiły pierwszych ludzi do opuszczenia Afryki środkowej i przemieszczenia się w kierunku północno-wschodnim około 100 tysięcy lat temu – więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Światowa populacja ludzka. Człowiek spożywa około 100 litrów wody miesięcznie, około 1/3 w jedzeniu oraz pozostałych 2/3 w postaci płynów. Zachwianie poziomu płynów w naszym organizmie objawia się zmęczeniem, bólem mięśni, osłabieniem odporności a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem organów wewnętrznych a następnie śmiercią. Bez wody jesteśmy w stanie przeżyć maksymalnie od 4 do 7 dni, to sprawia – że ewentualna klęska żywiołowa suszy może stać się najniebezpieczniejszą i najtrudniejszą do przetrwania. Konsekwencje dlugotrwałej suszy. Rodzaje i konsekwencje suszy – anomalia pogodowa „El Niño. Zasadniczo wyróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje: atmosferyczna – gdy nie występują opady deszczu przez okres dłuższy niż 20 dni; glebowa – gdy poziom wody w ziemi spada poniżej regularnej średniej i roślinność obumiera; fizjologiczne – gdy woda występuje ale nie może być pozyskana. Brak opadów, to nie jedyna przyczyna powstawania suszy, jedną z przyczyn są prądy atmosferyczne i obszary wysokiego ciśnienia które są spowodowane przenoszeniem gorącego wilgotnego powietrza ku górze i osuszaniem gleby. Bardzo ciekawym przykładem takiego zjawiska są anomalie pogodowe na czele z najbardziej znanym „El Niño”. Mimo że zjawisko to obserwowane jest głównie w rejonach Oceanu Spokojnego – jego oddziaływanie na klimat jest globalne. Ta nagła zmiana pogodowa powstaje gdy pasaty (cieple wiatry strefy międzyzwrotnikowej) wiejące nad równikiem zmieniają swój kierunek co powoduje zmianę prądów oceanicznych oraz temperaturę wód. Prowadzi to do zachwiania regularności występowania oraz kierunku przemieszczania chmur. W regionach, które do tej pory występowały ulewne deszcze podnosi się temperatura, zmienia ciśnienie i zaczyna występować zjawisko suszy, w innych pora deszczowa przeradza się w katastrofalne powodzie i lawiny błotne. Z „El Niño” związano nagłe i śnieżne zimy w USA oraz upalne lata w Ameryce Południowej i Europie a także pogłębiające się susze w Afryce. Wspomniana anomalia pogodowa ma wpływ na całą ziemię – w ostatnich latach naukowcy dzięki użyciu satelity pogodowego TOPEX/Poseidon zauważyli, że występujący co 5-7 lat „El Niño” zaczyna coraz częściej dawać o sobie znać. Skutki globalnych zmian w prądach wodnych i wymianie wody zimnej z ciepłą mogą zmienić nieodwracalnie klimat naszej planety co będzie miało bezpośredni wpływ na nasze przetrwanie na Ziemi. Anomalia pogodowa „El Nino” Przygotowanie do suszy – podstawowe wyposażenie. Woda, woda i jeszcze raz woda. Oczywiście pytanie brzmi – jak ją przechowywać oraz o jakiej ilości wody mowa. Susza sama rozwija się stopniowo, mamy więc czas na zgromadzenie odpowiedniej ilości wody. Oczywiście w przypadku globalnej zagłady i ewentualnego nagłego skoku temperatur rozwój suszy może być zaskakująco szybki. Należy więc zawczasu przyzwyczaić się do rozsądnego gospodarowania wodą oraz mieć żelazną rezerwę dostępną na tzw. czarną godzinę. Oprócz wyposażenia standardowego na wypadek klęski żywiołowej o którym możecie przeczytać w artykule: Klęski żywiołowe: wyposażenie, specjalistyczne wyposażenie ułatwiające przetrwanie w przypadku suszy to: Baniaki do wody z Poliwęglanu (PC) z solidnym zamknięciem – standardowy rozmiar to 15-20 litrów; 4 sztuki na osobę na miesiąc. Możemy napełnić je we własnym zakresie, jednak zakupione pełne od producenta wody będą miały gwarancje sterylności. Przydatność do spożycia to minimum rok a przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania (niska temperatura oraz brak dostępu światła) nawet dłużej (proszę pamiętać że napełniając samemu baniaki, należy...

Klęski żywiołowe: powódź

Powódź. To jedna z najczęstszych i najbardziej powszechnych klęsk żywiołowych – nęka naszą planetę od niepamiętnych czasów a walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Przyczyną najczęściej są intensywne opady naturalne, nasilenie opadów śniegu oraz ich topnienie, sztormy morskie wywołane przez tsunami czy huragan oraz katastrofy – przerwanie tamy wodnej, konsekwencje erupcji wulkanu czy też trzęsienia ziemi. Oklahoma powódź falowa – czerwiec 2010. Rodzaje powodzi. Wylewają rzeki, osuwa się ziemia, wdzierająca się woda niszczy wszystko co napotka na swojej drodze. Można rozróżnić dwa typy powodzi: powolną-narastającą (podtapiającą) oraz szybką-falową (niszczącą). W przypadku ulewnych i długotrwałych opadów następuje proces podtapiania, który jest relatywnie długi – mamy więc czas na przygotowanie się do ewentualnego stawienia czoła żywiołowi oraz co najważniejsze – w trakcie takiego rodzaju kataklizmu jesteśmy w stanie zachować ciągłość reakcji – aktywnie poprawiać zabezpieczenia. Inaczej wygląda sytuacja z tak zwaną falą powodziową – wezbrana woda wylewająca z koryt rzecznych, przerywająca wały czy też zapory lub po prostu przewyższająca przeszkody naturalne – nadciąga w nagłych i bardzo niebezpiecznych masach wodnych. Taki rodzaj powodzi wymaga ogromnej mobilizacji w chwili otrzymania wiadomości o zbliżającym się zagrożeniu. Po dotarciu pierwszej fali – poprawianie zabezpieczeń może być niebezpieczne czy ze względu na wysoki stan wody, wręcz niewykonalne. Fala powodziowa często może mieć od kilku do kilkudziesięciu czy w skrajnych wypadkach nawet kilkuset kilometrów długości (zatem wysoki stan wody może się utrzymać relatywnie długo – 48h i dłużej). Czas trwania podtopienia zależy od skali katastrofy – jedna z największych zanotowanych katastrof mająca miejsce w Chinach w roku 1931 pochłonęła od 2.5 – 3.7 miliona ludzi i trwała około 4 miesiące. Konsekwencje powodzi. Powódź to nie tylko podtopienia terenu, ale niszcząca siła mająca zdolną przenosić pojazdy, porywać drzewa, zrywać linie energetyczne lub komunikacyjne czy nawet niszczyć konstrukcje budynków. Zniszczeniu ulegają drogi i mosty, w chwili kontaktu z wysoką wodą, może się okazać – że jesteśmy odcięci od dróg, sąsiednich budynków, brakuje prądu oraz łączności telefonicznej, nie działa kanalizacja i brakuje bieżącej wody. Ludzie oraz zwierzęta narażone są na utonięcie co może prowadzić do rozprzestrzenienia się epidemii. Zapasy wody pitnej, jedzenia, lekarstw i środków higienicznych mogą być niewystarczające a pozostałości w zalanych sklepach mogą nie nadawać się do użycia. Przygotowanie do powodzi – podstawowe wyposażenie. Sposób przygotowania do bycia samowystarczalnym w sytuacji zagrożenia powodziowego nie różni się znacznie od przygotowania względem innych klęsk żywiołowych – szczegółowy artykuł dotyczący sprzętu niezbędnego do stawienia czoła zagrożeniu znajduje się tutaj: Artykuł: Klęski żywiołowe: wyposażenie. Sprzęt specjalistyczny niezbędny w przetrwaniu powodzi obejmuje następujące pozycje: Taśmy samoprzylepne uszczelniające zatrzymujące wodę – ilość zależna od powierzchni, którą chcemy chronić, Worki przeciwpowodziowe natychmiastowe, których zawartość pęcznieje w kontakcie z wodą (spełniają te same zadanie co tradycyjne worki a nie potrzebują piasku – zamiast niego w środku są sprasowane włókna które absorbując wodą tworzą ścisłe wypełnienie). Ilość worków zależna od powierzchni, którą chcemy chronić, Worki przeciwpowodziowe z piaskiem – tradycyjne. Ilość worków i piasku zależna od powierzchni, którą chcemy chronić, Ponton wiosłowy, dmuchany z twardym dnem minimum 4-ro osobowy wraz z standardowym wyposażeniem ratownictwa wodnego – odpowiednia ilość kamizelek ratunkowych, gwizdek, kotwica, lina, latarka Budowa tamy z worków. Nie jest skomplikowaną czynnością pod warunkiem, że zachowamy spokój i proste zasady budowy. Po pierwsze, należy zorganizować się w grupy: układających, przygotowujących budulec oraz osobę koordynującą. Worki wypełniamy piaskiem do max 3/5 pojemności (czyli troszkę więcej niż połowa) oraz wiążemy na 2/3 pozostałej wysokości worka. Worki układamy wzdłuż przewidywanego nurtu wody na tak zwaną zakładkę (tak by wiązanie zostało przygniecione przez kolejny worek w lini). Kolejne warstwy worków powinny być ułożone względem dolnych warstw przemiennie (tak jak mur ceglany). Generalnie przyjmuje się zasadę, że minimalna wysokość wału to podwójna szerokość podstawy – najlepszą ochronę uzyskamy gdy szerokość wału wyniesie 3x wysokość oraz wzmocnimy środek konstrukcji poprzez wykopanie rowu na szerokość dwóch podłużnie ułożonych worków. Konstrukcja wału powodziowego. pozdrawiam...

Strona 1 z 11